Doelen & Realisaties

Nieuwe doelen

Goede microfoonset

De school heeft regelmatig activiteiten waarbij gepresenteerd wordt, opgetreden wordt of op een andere manier er gebruik gemaakt wordt van microfoons. De school zou hiervoor graag een microfoonset aanschaffen welke op verschillende apparaten aan te sluiten is en die bestaat uit meerdere draadloze microfoon en enkele speldmicrofoons. Hiervoor zoeken wij als stichting naar sponsoren in geld of natura, om dit voor de school mogelijk te maken.

Aanvullende materialen voor Wetenschap en Techniekonderwijs

De school zal in schooljaar alle methodes voor wereldoriëntatie, inclusief wetenschap en techniek gaan vernieuwen en ook haar visie herzien ten aanzien van de aanpak bij deze vakken. Aanvullende op de reguliere lesmethodes, wil de school ook praktische materialen voor dit vakgebied aanschaffen. Te denken valt aan: Lego mindstorms, techniekboxen met wetenschappelijke experimenten, maar ook ander materiaal om techniek te ontdekken. Als stichting zoeken wij naar middelen om de school hier extra in te kunnen faciliteren.

ICT en Robotica

Als onderdeel van het ICT aanbod van de school, liggen er wensen en mogelijkheden om dit uit te breiden met onder andere programmeren, robotica en 3d printing. Voorbeelden hiervan zijn; Beebots voor de kleuters, OZO-bot en INObot voor de andere groepen, Makey Makey en een 3d printer met software. De school zou hier graag de materialen voor willen aanschaffen. Als stichting willen wij dit doel steunen en zoeken hiervoor donateurs in geld of natura.

Naast deze concrete doelen probeert de stichting ook reserves aan te leggen voor investeringen die zich in de 'nabije' toekomst gaan aandienen, maar waarvan de school dit nu nog niet kan voorzien.

Gerealiseerde doelen

Vernieuwing Kleuterplein

In het voorjaar van 2017 is het gehele kleuterplein gerenoveerd. Vooral de speeltoestellen waren aan vervanging toe en dit kon deels vanuit de basisbekostiging van de school gerealiseerd worden. Er waren echter veel meer wensen dan dat; Ouders wilde graag een overkapping bij de ingang om droog te kunnen staan, maar ook om deze functioneel te gebruiken bij de Kerstviering, het team wilde ook graag een verkeersplein en leerelementen op het plein en er was een wens om een mooi struinpad te maken. Om dit alle te realiseren was extra geld nodig. De Vrienden Van De Bloeiende Betuwe hebben hierbij een substantiële financiële bijdrage aan kunnen leveren. Hierdoor zijn alle ideeën ook gerealiseerd en is er een fantastisch mooi en compleet plein geopend in juni 2017.


Vergroten van de ICT capaciteit in de school

September 2017 ging het schooljaar van start met een nieuwe digitale leeromgeving voor de groepen 5 t/m 8. De school wilde meer digitaal gaan werken aan de hand van chromebooks en digitale verwerkingssoftware. Omdat dit niet in een keer voor alle groepen gerealiseerd kon worden, maar alleen voor groep 7/8, heeft De Vrienden Van De Bloeiende Betuwe bijgedragen aan deze investering. Hierdoor werd het mogelijk om ook de groepen 5 en 6 te voorzien van een chromebook voor ieder kind. De leerlingen verwerken hier de leerstof op van de vakken rekenen, taal en spelling, maar gebruiken de chromebooks ook bij wereldoriëntatie en voor media wijsheid. De leerkrachten kunnen de leerlingen nog beter volgen in hun ontwikkeling.

Klimtoren speellokaal

Het speellokaal in de school is voorzien van diverse attributen en toestellen voor de bewegingslessen. Een mooie grote klimtoren was echter nog een ontbrekend item, maar was wel heel wenselijk als extra toestel. De Vrienden Van De Bloeiende Betuwe hebben het mogelijk gemaakt dat dit toestel extra kon worden toegevoegd aan de inventaris van de school.

Aanvullende leermiddelen bij nieuwe lesmethodes

In groep 3 leren de kinderen lezen. De school gebruikt hiervoor de methode Veilig Leren Lezen. In 2016 heeft de school de nieuwste versie van deze methode aangeschaft en werkt hier naar volle tevredenheid mee. Omdat de school maar klein is, is er lang niet altijd budget voor additionele onderdelen van een methode. Bij Veilig Leren Lezen zijn dit de speelleessets, waar de leerlingen door middel van spelletjes, de geleerde letters eb leesvaardigheden extra kunnen in oefenen. De Vrienden Van De Bloeiende Betuwe hebben deze speelleessets voor de school aangeschaft.

Extra Lespakket voor "De week tegen het pesten!"

Naast de reguliere lessen rondom sociaal emotionele ontwikkeling heeft de school ook extra aandacht besteed aan pesten en de gevolgen hiervan, dit tijdens de week tegen het pesten. De Vrienden Van De Bloeiende Betuwe hebben het extra lespakketje bekostigd en alle leerlingen en leerkrachten voorzien van een kunststof armbandje in het teken van deze actieweek.