Contact

Stichting Vrienden van de Bloeiende Betuwe
RSIN/Fiscaal nummer: 856191644
Post-/bezoekadres: Rhenoyseweg 34, 4152 EL Rhenoy
IBAN: NL20 RABO 0309 3026 25

Doelstelling
SBI-code 94993 - Steunfondsen. Het bijdragen aan de kwaliteit van de openbare basisschool De Bloeiende Betuwe en van de bijbehorende schoolomgeving door middel van het verlenen van financiële steun aan projecten en voorzieningen voor school- en buurtkinderen.

Beleidsplan
Klik hier voor het actuele beleidsplan.

Jaarverslag 2017
Klik hier voor het jaarverslag 2017

Beloningsbeleid
Beloning voor bestuurders is beperkt tot alleen de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten

Contact: info@vvdbb.nl

Patrick Fiolet
Voorzitter
patrick@vvdbb.nl
Hans Lingeman
Vice-Voorzitter
hans@vvdbb.nl
Peter Hof
Penningmeester
peter@vvdbb.nl
Frank Koelen
Directeur DBB
frank@vvdbb.nl
Alice Gut
Secretaris
alice@vvdbb.nl